Aktuální informace k výskytu opičích neštovic

Mezilidský přenos opičích neštovic není snadný. K přenosu z člověka na člověka dochází úzkým kontaktem s infekčním materiálem pocházejícím z kožních lézí infikované osoby, prostřednictvím respiračních kapének při dlouhodobém kontaktu tváří v tvář, prostřednictvím kontaminovaných předmětů a ploch a k přenosu dochází také během pohlavního styku.

Co je tedy pro ochranu před opičími neštovicemi a zastavení jejich šíření důležité?

  • Uvědomit si, že kondom jako ochrana před opičími neštovicemi nefunguje!!!
  • Jedinou spolehlivou ochranou je distanc. V případě, že je někdo z vašeho okolí nakažený, po dobu karantény se s ním nestýkejte.
  • Pro zastavení šíření je důležitá včasná diagnóza.
  • Tato nemoc se týká všech!!! Tedy nejenom mužů majících sex s muži.

Důležité otázky a odpovědi k opičím neštovicím můžete najít na stránce i-base.

Léze opičích neštovic

#image_description_573#

Zdroj obrázků: i-base

Více o opičích neštovicích

Na základě epidemiologického hodnocení ECDC je pravděpodobnost šíření MPX u osob s více sexuálními partnery v zemích EU/EHP považována za vysokou. Ačkoliv většina případů z aktuálních ohnisek nákazy vykazovala mírné klinické příznaky, virus opičích neštovic může způsobit závažné onemocnění u určitých skupin populace (malé děti, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou). Pravděpodobnost výskytu případů se závažným průběhem onemocnění však zatím nelze přesně odhadnout. Celkové riziko je hodnoceno jako střední pro osoby s více sexuálními partnery (včetně některých skupin MSM) a nízké pro obecnou populaci.

Léčba je převážně symptomatická a podpůrná, včetně prevence a léčby sekundárních bakteriálních infekcí. Vakcína proti pravým neštovicím může být zvážena pro postexpoziční profylaxi blízkých kontaktů se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění, nicméně u exponovaného jedince by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení benefitu a rizika. U skupin se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění chybí důležité informace o použití aktuálně dostupných vakcín proti neštovicím. Potenciální možností léčby těžkých případů jsou též antivirotika.

Postižení jedinci by měly zůstat v izolaci, dokud se jejich vyrážka úplně nezhojí, a vyhýbat se kontaktu s osobami s oslabenou imunitou a s domácími zvířaty. Dokud se vyrážka nezahojí, je doporučeno vyvarovat se sexuální aktivity a blízkého fyzického kontaktu. Většina nemocných může zůstat doma na podpůrné péči. Blízký kontakt případu MPX by měl sám sledovat vývoj klinických příznaků po dobu do 21 dní od posledního setkání s postiženým.

U blízkých kontaktů s případem MPX by měly být odloženo darování krve, orgánů nebo kostní dřeně minimálně po dobu 21 dní od posledního setkání.

V Evropě existuje také potenciální riziko přenosu z člověka na zvíře. EFSA (European Food Safety Authority – Evropský úřad pro bezpečnost potravin) zatím neregistruje žádné zpráv o infekcích zvířat (domácích nebo volně žijících) v EU.

Další informace k šíření opičích neštovic:

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.