Aktuální informace k výskytu opičích neštovic

Mezilidský přenos opičích neštovic není snadný. K přenosu z člověka na člověka dochází úzkým kontaktem s infekčním materiálem pocházejícím z kožních lézí infikované osoby, prostřednictvím respiračních kapének při dlouhodobém kontaktu tváří v tvář, prostřednictvím kontaminovaných předmětů a ploch a k přenosu dochází také během pohlavního styku.

Co je tedy pro ochranu před opičími neštovicemi a zastavení jejich šíření důležité?

  • Uvědomit si, že kondom jako ochrana před opičími neštovicemi nefunguje!!!
  • Jedinou spolehlivou ochranou je distanc. V případě, že je někdo z vašeho okolí nakažený, po dobu karantény se s ním nestýkejte.
  • Pro zastavení šíření je důležitá včasná diagnóza.
  • Tato nemoc se týká všech!!! Tedy nejenom mužů majících sex s muži.

Důležité otázky a odpovědi k opičím neštovicím můžete najít na stránce i-base.

Léze opičích neštovic

#image_description_573#

Zdroj obrázků: i-base

Více o opičích neštovicích

Na základě epidemiologického hodnocení ECDC je pravděpodobnost šíření MPX u osob s více sexuálními partnery v zemích EU/EHP považována za vysokou. Ačkoliv většina případů z aktuálních ohnisek nákazy vykazovala mírné klinické příznaky, virus opičích neštovic může způsobit závažné onemocnění u určitých skupin populace (malé děti, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou). Pravděpodobnost výskytu případů se závažným průběhem onemocnění však zatím nelze přesně odhadnout. Celkové riziko je hodnoceno jako střední pro osoby s více sexuálními partnery (včetně některých skupin MSM) a nízké pro obecnou populaci.

Léčba je převážně symptomatická a podpůrná, včetně prevence a léčby sekundárních bakteriálních infekcí. Vakcína proti pravým neštovicím může být zvážena pro postexpoziční profylaxi blízkých kontaktů se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění, nicméně u exponovaného jedince by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení benefitu a rizika. U skupin se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění chybí důležité informace o použití aktuálně dostupných vakcín proti neštovicím. Potenciální možností léčby těžkých případů jsou též antivirotika.

Postižení jedinci by měly zůstat v izolaci, dokud se jejich vyrážka úplně nezhojí, a vyhýbat se kontaktu s osobami s oslabenou imunitou a s domácími zvířaty. Dokud se vyrážka nezahojí, je doporučeno vyvarovat se sexuální aktivity a blízkého fyzického kontaktu. Většina nemocných může zůstat doma na podpůrné péči. Blízký kontakt případu MPX by měl sám sledovat vývoj klinických příznaků po dobu do 21 dní od posledního setkání s postiženým.

U blízkých kontaktů s případem MPX by měly být odloženo darování krve, orgánů nebo kostní dřeně minimálně po dobu 21 dní od posledního setkání.

V Evropě existuje také potenciální riziko přenosu z člověka na zvíře. EFSA (European Food Safety Authority – Evropský úřad pro bezpečnost potravin) zatím neregistruje žádné zpráv o infekcích zvířat (domácích nebo volně žijících) v EU.

Další informace k šíření opičích neštovic:

Obrázek č. 225
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.