Aktuální informace k výskytu opičích neštovic

Mezilidský přenos opičích neštovic není snadný. K přenosu z člověka na člověka dochází úzkým kontaktem s infekčním materiálem pocházejícím z kožních lézí infikované osoby, prostřednictvím respiračních kapének při dlouhodobém kontaktu tváří v tvář, prostřednictvím kontaminovaných předmětů a ploch a k přenosu dochází také během pohlavního styku.

Co je tedy pro ochranu před opičími neštovicemi a zastavení jejich šíření důležité?

  • Uvědomit si, že kondom jako ochrana před opičími neštovicemi nefunguje!!!
  • Jedinou spolehlivou ochranou je distanc. V případě, že je někdo z vašeho okolí nakažený, po dobu karantény se s ním nestýkejte.
  • Pro zastavení šíření je důležitá včasná diagnóza.
  • Tato nemoc se týká všech!!! Tedy nejenom mužů majících sex s muži.

Důležité otázky a odpovědi k opičím neštovicím můžete najít na stránce i-base.

Léze opičích neštovic

#image_description_573#

Zdroj obrázků: i-base

Více o opičích neštovicích

Na základě epidemiologického hodnocení ECDC je pravděpodobnost šíření MPX u osob s více sexuálními partnery v zemích EU/EHP považována za vysokou. Ačkoliv většina případů z aktuálních ohnisek nákazy vykazovala mírné klinické příznaky, virus opičích neštovic může způsobit závažné onemocnění u určitých skupin populace (malé děti, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou). Pravděpodobnost výskytu případů se závažným průběhem onemocnění však zatím nelze přesně odhadnout. Celkové riziko je hodnoceno jako střední pro osoby s více sexuálními partnery (včetně některých skupin MSM) a nízké pro obecnou populaci.

Léčba je převážně symptomatická a podpůrná, včetně prevence a léčby sekundárních bakteriálních infekcí. Vakcína proti pravým neštovicím může být zvážena pro postexpoziční profylaxi blízkých kontaktů se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění, nicméně u exponovaného jedince by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení benefitu a rizika. U skupin se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění chybí důležité informace o použití aktuálně dostupných vakcín proti neštovicím. Potenciální možností léčby těžkých případů jsou též antivirotika.

Postižení jedinci by měly zůstat v izolaci, dokud se jejich vyrážka úplně nezhojí, a vyhýbat se kontaktu s osobami s oslabenou imunitou a s domácími zvířaty. Dokud se vyrážka nezahojí, je doporučeno vyvarovat se sexuální aktivity a blízkého fyzického kontaktu. Většina nemocných může zůstat doma na podpůrné péči. Blízký kontakt případu MPX by měl sám sledovat vývoj klinických příznaků po dobu do 21 dní od posledního setkání s postiženým.

U blízkých kontaktů s případem MPX by měly být odloženo darování krve, orgánů nebo kostní dřeně minimálně po dobu 21 dní od posledního setkání.

V Evropě existuje také potenciální riziko přenosu z člověka na zvíře. EFSA (European Food Safety Authority – Evropský úřad pro bezpečnost potravin) zatím neregistruje žádné zpráv o infekcích zvířat (domácích nebo volně žijících) v EU.

Další informace k šíření opičích neštovic:

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.