Pomozte nám lépe pomáhat a odměníme vás!

Nejen, že nám z České společnosti AIDS pomoc můžete pomoci zlepšit nastavení našich služeb pro vás a vaše blízké či přátele a my vám za to budeme velmi vděčni, ale ještě vás i odměníme!


Proč?

Protože bez informací od vás, pokud jste HIV pozitivní, máte někoho HIV pozitivního nablízku, nebo patříte do skupiny ohrožené infekcí, nemůžeme znát přesně vaše potřeby, přání a očekávání.

Jak na to?

Přihlaste se do našeho připravovaného výzkumu a pomozte nám se zjišťováním, jakou zdravotní, sociální, či třeba psychologickou podporu a pomoc máme nejlépe nabízet, abychom třeba i vám a vašim blízkým či známým byli co nejvíce užiteční.

Co řešíme?

Česká společnost AIDS pomoc realizuje projekt Evropského sociálního fondu, jehož cílem je právě zlepšení a rozšíření nabídky zdravotních a sociálních služeb pro HIV+ komunitu, blízké, partnery a přátele HIV+ lidí a všechny, kdo se s rizikem této infekce setkávají.

Koho hledáme?

Pokud jste HIV+, máte někoho blízkého HIV+, nebo se třeba jenom pohybujete v prostředí, kde se s HIV+ lidmi můžete setkávat (kluby, seznamky, atd.), neváhejte a zapojte se.

Kdy se potkáme?

Výzkum budeme provádět od května do srpna 2020. Má zmapovat potřeby a požadavky těchto skupin lidí s cílem zjistit, jakou formu pomoci bychom nejlépe měli nabízet.

Jak to bude probíhat?

Výzkum bude probíhat formou rozhovoru s profesionálním tazatelem z výzkumné agentury, osobně, nebo i on-line. Účast je placená, vaše jméno ani jiné osobní údaje nebudeme nikde uvádět.

Co máte udělat?

V případě, že se do výzkumu chcete zapojit, napište nám e-mail e-mail 📧. Do předmětu napište „výzkum“.

Předem Vám děkujeme za podporu a spolupráci!

Projekt „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více o projektu naleznete ZDE

Vytvořeno: 22.04.2020 SATO

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.